XXI Dolnośląski Festiwal Nauki w Powiecie Ząbkowickim 24 – 26 października 2018

dfn 2018Zapraszamy serdecznie w dniach 24-26 października do udziału w wykładach, pokazach, warsztatach, konkursach, wystawach, wycieczkach i innych formach propagowania wiedzy  w ramach ząbkowickiej sesji  Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Cechą wyróżniającą organizowanych od 2001 roku ząbkowickich edycji DFN jest, oprócz podróżowania po świecie nauki, poznawanie bogatego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Ziemi Ząbkowickiej, każdego roku jesteśmy w innym miejscu. Dzięki temu mieszkańcy naszego powiatu, a także goście mogą zapoznać się bliżej z ciekawą historią i przyrodą tych miejsc, a także poznać niezwykłe osobowości naszego regionu.

Czytaj więcej...

Konkurs z zakresu pomocy społecznej i prowadzenia domu pomocy

Herb Powiatu Z─ЕbkowickiegoKonkurs z zakresu pomocy społecznej i prowadzenia domu pomocy Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. Pełna treść ogłoszenia TUTAJ

Ruszają konsultacje nad projektem Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Herb Powiatu ZąbkowickiegoZarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2019. 

Czytaj więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs

Herb Powiatu Z─ЕbkowickiegoZarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 roku. Pełna treść ogłoszenia TUTAJ

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

pgw wodypolskiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych w Ząbkowicach Śląskich dla 4 studni…

Czytaj więcej...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo