Gigantyczne środki na drogi w Powiecie Ząbkowickim

inwestycje 2 20151222 2067011804Takich środków z rezerwy celowej budżetu państwa na remonty dróg w powiecie ząbkowickim jeszcze nie było. Ponad 21 mln dotacji otrzymały samorządy Powiatu Ząbkowickiego na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Największe dofinasowanie otrzymał Powiat Ząbkowicki, w którego imieniu promesę na ponad 10 mln zł odebrał Starosta Ząbkowicki Roman Fester. Oprócz samorządu powiatowego promesy odebrali również włodarze gmin: Ząbkowice Śląskie (3,2 mln), Stoszowice (5,98 mln), Złoty Stok (1,82 mln) i Kamieniec Ząbkowicki (0,64 mln). 

Czytaj więcej...

Z wielki żalem żegnamy Pana Romana Kasperkiewicza

kondolencje pan roman

Życzenia Starosty Ząbkowickiego

dzien kobiet 2019 small

Bezpieczne drogi dla rowerów Ząbkowicach Śląskich

sport 2 20190311 1968715257W ramach opracowywanej w CYLKOPROJEKCIE „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego” w dniu 8 marca 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli samorządów, zainteresowanych instytucji i ekspertów projektowych dotyczące wypracowania przebiegów przez Ząbkowice Śląskie korytarzy długodystansowych tras rowerowych. Uczestnicy spotkania analizowali możliwości techniczne i realizacyjne infrastruktury rowerowej w ramach zaplanowanego przebiegu w standardzie tras długodystansowych, w tym potencjalne możliwości przebudowy ważnych arterii komunikacyjnych i głównych skrzyżowań Ząbkowic Śląskich w celu realizacji bezpiecznych dróg dla rowerów.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 r.

Herb Powiatu ZąbkowickiegoNa podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Ząbkowickiego dokonuje rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 23.01.2019 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 r. w niżej wymienionych zakresach: POBIERZ PDF

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo