Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno

ue prow 2017

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno"


Operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie  7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego; Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;


Typ operacji: 7.2.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”;


Celem operacji jest dostosowanie parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno o łącznej długości 2,248 km do aktualnych wymagań.


Koszty operacji:

Całkowite (ogółem): 2.421369,03 PLN 


Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 1.540.717,00 PLN

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo