Zarząd

Skład Zarządu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Roman Fester - Starosta Ząbkowicki

2. Mariusz Szpilarewicz - Wicestarosta Ząbkowicki

 

3. Zdzisław Fleszar - Członek Zarządu Powiatu

 

4. Stanisław Kurzyp - Członek Zarządu Powiatu

 

5. Zbigniew Nieć - Członek Zarządu Powiatu

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo